UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Önerisi İçin Gerekli Formlar:

 

1- Tez Önerisi Savunma Jürisi Oluşturma Formu (YL) – Danışman tarafındaın doldurulacak
2- Tez Öneri Formu 
3- Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu 

 

Uyarı: 1 no'lu form savunma öncesi, 2 ve 3 nolu formlar savunma sonrası Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim edilecektir.

 

***

 

Tez Savunması için Formlar:

 

Savunma Öncesi: (ABD’na teslim edilecektir)

 

 

1- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Önerisi ve Sınav Tarihi Teklif Formu
2- Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu
3- İntihal Raporu 
(E-Kütüphane de yayınlanan İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek)
4- İntihal Formu 
5-Tezin son halinin bir adet kopyası (Spiral Ciltli)

 

Savunma Esnasında(Üç gün içinde ABD’na teslim edilecek)

 

1- Tez Değerlendirme Formu (Her jüri için birer tane)

2-  Tez Savunma Sınav Tutanak Formu (2 Adet)

3- Dışardan Gelen Öğretim Üyesi Bilgi Formu

 

Savunma Sonrası(Bir ay içinde hazırlanarak Enstitüye teslim edilecek)

 

1- Tezin ciltlenmiş hali ( 3 Adet ) – Ciltler Enstitüden teslim alınacaktır.

2- Tez Veriş Giriş formu ( 2 Adet ) – YÖK Ulusal Tez Merkezinden temin edilecektir.

3- Tez Teslim Formu ( 2 Adet )

4- İntihal Formu  (güncellenmiş hali)

5- İntihal programından alınan rapor (E-Kütüphane de yayınlanan İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek - güncellenmiş hali)

 

Tez Savunması ve Sonrası için Yapılacaklar


Oluşturma: 24 Ocak 2018