UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü

Yeterlik İçin Gerekli Formlar: 

1- Yeterlilik Jüri Önerisi ve Sınav Tarihi Bildirim Formu

2- Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu

3- Dışardan Gelen Öğretim Üyesi Bilgi Formu

 

Tez Önerisi ve Tez İzleme Komitesi (TİK) İçin Gerekli Formlar: 

1- Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu

2- Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanak Formu

3- Tez Öneri Formu 

4- Tez İzleme Komitesi Tarih Belirleme Formu (Doktora Tez önerisi içinde doldurulacak)

5- Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanak Formu

 

Tez Savunması için Formlar: (Tez savunmasına girecekler için bilgi formu)

a) Savunma Öncesi: (ABD’na teslim edilecektir) 

1-  Doktora Tez Savunması Jüri Önerisi ve Sınav Tarihi Teklif Formu

2- Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu
3- İntihal Raporu 
(E-Kütüphane de yayınlanan İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek)
4- İntihal Formu 
5-Tezin son halinin bir adet kopyası (Spiral Ciltli)

7- Doktora tezinden yayınlanmış makale
 

b) Savunma Esnasında(Üç gün içinde ABD’na teslim edilecek)

 

1- Tez Değerlendirme Formu (Her jüri için birer tane)

2-  Tez Savunma Sınav Tutanak Formu (2 Adet)

3- Dışardan Gelen Öğretim Üyesi Bilgi Formu

 

c) Savunma Sonrası(Bir ay içinde hazırlanarak Enstitüye teslim edilecek)

 

1- Tezin ciltlenmiş hali ( 3 Adet ) – Ciltler Enstitüden teslim alınacaktır.

2- Tez Veriş Giriş formu ( 2 Adet ) – YÖK Ulusal Tez Merkezinden temin edilecektir.

3- Tez Teslim Formu ( 2 Adet )

4- İntihal Formu  (güncellenmiş hali)

5- İntihal programından alınan rapor (E-Kütüphane de yayınlanan İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek -güncellenmiş hali)

 

 


Oluşturma: 24 Ocak 2018