Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Dili

 Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı

 Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN

Erasmus Koordinatörü

 

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami) 

 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı

 Yüksek Mühendis

 

Tarihçe

2008 yılında açılarak ilk öğrencilerini 2008-2009 eğitim öğretim yılında almıştır.

 

Kazanılan Derece

Makina Mühendisliğinde Yüksek lisans derecesi.


Kabul Koşulları

1- Lisans diplomasına sahip olma, 2-ALES ten gerekli puanı alma, 3- YDS den yeterli puan alma.


Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını tamamlayan bir öğrenci Doktora programına başlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet şartı tüm diğer şartları sağladıktan sonra tez savunma sınavından başarılı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için tezlerinin dokuz kopyasını ve iki CD kaydını tez savunma sınavından sonra bir ay içinde enstitüye teslim etmeleri Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından istenmektedir. Tezi istenen formata göre hazırlandığı belirlenen öğrenciler Yüksek Lisans derecesini alabilirler.

 

İstihdam Olanakları

Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler işletmelerde idareci olarak ve üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilir.


Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem bir ders için en az bir ara sınav veya araştırma çalışması değerlendirmesi, bir final sınavı veya araştırma yayını, ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar, araştırmalar ve uygulamalar öğrencinin öğrencinin notunu belirler. Bu sınavlar dikkate alınarak öğrencinin alacağı harf notu aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Harf notu Katsayı (4lük sistem) Yüzdelik puanı (100 lük sistem) AA 4,00 90-100 BA 3,5 85-89 BB 3,00 76-84 CB 2,5 70-75 CC 2,00 65-69 DC 1,5 50-64 FF 0,0 49 ve altı Öğrenciler aldıkları her ders için bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalara göre değerlendirilirler. Bir dönem içinde kredisi olan derslerden alınan notların ortalaması öğrencinin dönemlik puan ortalamasını verir. Eğer bir ders tekrar edilir veya bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alınırsa en son alınan not ilgili dönemin ortalamasına dahil edilir. Ortalama notlar virgülden sonra iki basamağa kadar gösterilir.

 


Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. İsa YEŞİLYURT

Prof. Dr. Halit GÜN

Prof. Dr. Osman ASİ

Doç. Dr. Canan KANDİLLİ

Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Abdullah YILDIZ

Doç. Dr. Kemal MAZANOĞLU