Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Dili

 Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Elçin YUSUFOĞLU

Erasmus Koordinatörü

 

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami) 

 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı

 Yüksek Lisans

 

Tarihçe

Matematik Anabilim Dalı Yüksek lisans programı 2014-2015 öğretim yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Lisansüstü Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Matematik alanında Yüksek lisans derecesi alırlar.

 

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, EABD başkanlarının görüşü alınarak EYK tarafından belirlenen en az üç kişilik bir başvuru kabul komisyonu tarafından yapılır. Başarı sıralaması; en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır, ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen asıl ve asıl adayların % 50 sini geçmemek üzere yedek öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve varsa ÜDS veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen sınavlardan alınan notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar gerekli olan diğer koşulları sağlamaları halinde doktora programına başvurabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerden 60 AKTS ve tezden 60 AKTS olmak üzere 120 AKTS yi başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesini kazanırlar.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir. Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler öğretmenlik yapabileceği gibi gerekli şartları sağlamak koşuluyla yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilme olanağına sahiptirler. Bunun yanı sıra mezunlar bankacılık ve finans alanlarında görev yapabilirler.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. Elçin YUSUFOĞLU

Doç. Dr. Yılmaz TUNÇER

Doç. Dr. Ali DENİZ

Doç. Dr. Murat Kemal KARACAN

Doç. Dr. Mustafa Kemal BERKTAŞ

Doç. Dr. Deniz UÇAR

Doç. Dr. Semra NURKAN

Doktor Öğr.Üy. Osman AVCIOĞLU

Doktor Öğr.Üy. Neşet Özkan TAN

Doktor Öğr.Üy. Mustafa Seyyit SEYYİDOĞLU

Doktor Öğr.Üy. Mustafa SOYERTEM

Doktor Öğr.Üy. Eda YÜLÜKLÜ