Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Dili                             : Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı                 : Prof. Dr. İsfendiyar EGELİ

Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü : Doktor Öğretim Üyesi Soner ŞEKER

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami)    : 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı                     : İnşaat Yüksek Mühendisi      

 

Tarihçe

2015 Eylül ayından itibaren öğrenci kabul edilmektedir.

 

Amaç ve Hedef

 

 

İnşaat Mühendisliği, temel eğitim ardından mekanik, yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik gibi inşaat mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir. Yüksek Lisans derecesine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmek.

 

Kazanılan Derece

İnşaat Yüksek Mühendisi

 

Kabul Koşulları

Öğrencilerin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırabilmeleri için kabul edilebilir alanlardan lisans diploması ve Akademik Lisansüstü eğitim sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmaları gerekmektedir.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Bu program; toplam 120 AKTS olacak şekilde en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci en az CC derecesiyle geçmeli, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmeli ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde başarı ile sunmalıdır.

 

İstihdam Olanakları

İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili ulusal ve uluslararası pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Uşak Üniversitesi, “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” esasları uygulanmaktadır.

 

 

Müfredat bilgisi için tıklayınız.

 

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. İsfendiyar EGELİ

Prof. Dr. Ali BERKTAY

Doç. Dr. Hayri Baytan ÖZMEN

Doktor Öğretim Üyesi Tahir GÖNEN

Doktor Öğretim Üyesi Soner ŞEKER

Doktor Öğretim Üyesi Hakan SARIKAYA

Doktor Öğretim Üyesi Jülide ÖNER

Doktor Öğretim Üyesi Elif Çağda KANDEMİR MAZANOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi Ali MORTAZAVI

Doktor Öğretim Üyesi Onur MERTER