Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Dili

 Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı

 Doç. Dr. Eylem KILIÇ

Erasmus Koordinatörü

 

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami) 

 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı

 Yüksek Mühendis

 

Tarihçe

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ilk defa 2014-2015 Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Programımıza kayıtlı 29 öğrenci bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimleri yerine getirilerek, başarı ile tamamlandığında Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

 

Kabul Koşulları

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'?nda yüksek lisans öğrenimi görmek isteyen öğrencilerin, ilgili alanlardan ve her dönem Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen alanların lisans programlarından diploma almış olması gerekmektedir. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Üniversitenin ve Enstitünün internet sayfasında yayınlanmaktadır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, Enstitü Anabilim Dalı başkanlarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir başvuru kabul komisyonu tarafından yapılır. Başarı sıralaması; en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır, ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen asıl ve asıl adayların %50'sini geçmemek üzere yedek öğrenci listeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve varsa YDS ya da Üniversitelerarası kurulca kabul edilen sınavlardan alınan notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans öğrenimini başarı ile tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda (doktora) öğrenim görebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam 21 krediden (120 AKTS'den) az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Programın başarı ile tamamlanabilmesi için öğrenci tüm derslerini en az CC notu ile geçmiş, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde etmiş, özgün bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde başarı ile sunmuş olmalıdır.

İstihdam Olanakları

Malzeme Bilimi kapsamı oldukça geniş olan multidisipliner bir alandır. İlaçlardan metallere, boyalardan camlara kadar pek çok malzeme bu bilim dalı içerisinde incelenmektedir. Ayrıca ülkemizde gerçekleştirilen nanoteknolojik çalışmalar her geçen gün hız kazanmaktadır. Yüksek lisans mezunlarımıza kazandıracağımız bilimsel bilgiye ulaşarak bu bilgiyi özel bir amaca yönelik kullanabilme becerisi ile, mezunlarımız istihdam sahalarında insanlık için faydalı, endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik yeni malzeme ve süreçleri tasarlayabilecek ve geliştirebileceklerdir. Mezunlarımız; özel ya da devlet kurumlarının gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, deri, polimer, plastik, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, uzay ve havacılık, beton, çimento, kompozit, biyomalzeme, seramik, metal, makine, elektronik ve otomotiv sanayi gibi sanayi dallarının üretim, planlama, AR-GE, ÜR-GE, satın alma, pazarlama ve kalite kontrol bölümlerinde, ayrıca çeşitli bilimsel araştırma kurumlarında yüksek mühendisler olarak çalışabilirler.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. Cengiz SOYKAN

Doç. Dr. Eylem KILIÇ

Doktor Öğr.Üy. Yaser AÇIKBAŞ

Doktor Öğr.Üy. Kadir GÜNDOĞAN

Doktor Öğr.Üy. Gamze TETİK