Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Dili                                                   : Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı                               : Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN

Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü             : Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami)               : 2 / 3 

Mezuniyet Ünvanı                                          : Fen Bilgisi Eğitimi

 

Tarihçe

2013 yılında eğitim-öğretime başlayan Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans programı, misyonunu günümüzde de aktif şekilde sürdürmektedir.

 

Amaç ve Hedef

İlköğretim ABD Fen Eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı üniversitelerin ihtiyacı olan akademisyenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı alanına hakim, donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Derecesi

 

Kabul Koşulları

Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalında ya da ilişkili olan diğer anabilim dalların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden toplam yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisini tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

İstihdam Olanakları

Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Üniversite için belirlenmiş Sınav Geçme Yönetmeliği dikkate alınır.

  

Müfredat Ders Bilgisi için tıklayınız.

 

 AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN

Prof. Dr. Osman Nafiz KAYA

Doç. Dr. Didem İnel EKİCİ

Yrd. Doç. Dr. Mehtap DÖNMEZ ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Yasemin SUNUCU KARAFAKIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ümran Betül CEBESOY

Yrd. Doç. Dr. Zehra KAYA