Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Dili

 Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Elçin YUSUFOĞLU

Erasmus Koordinatörü

 

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami) 

 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı

 Yüksek Lisans

 

Tarihçe

İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek lisans programı 2013-2014 öğretim yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

 

Kabul Koşulları

1. Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması 2. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere MATEMATİK EĞİTİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. Adem DURU

Doç. Dr. Osman BİRGİN

Doktor Öğr. Üy. Nesrin ÇALIŞKAN

Doktor Öğr. Üy. Veysel AKÇAKIN

Doktor Öğr. Üy. Erhan BOZKURT

Doktor Öğr. Üy. Mustafa EKİCİ