Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Dili

 Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof.Dr. Abdulrezzak MEMON

Erasmus Koordinatörü

 Arş. Gör.Dr. Mehmet Emrah ŞELLİ

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami) 

 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı

 Yüksek Lisans

 

Tarihçe

2016 tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan ana bilim dalımız 2 Profesör, 3 Doçent ve 3 Yrd.Doç.Dr’ dan oluşan öğretim üyesi kadrosuyla eğitim öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Kabul Koşulları

1. Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması 2. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar,moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda sarf ve donanım dağıtımı yapan özel şirketlerin çeşitli konumları, ilaç şirketleri ve biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,Tüp Bebek Merkezleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüleri ve Belediyelerin Fen İşleri, Adli Tıp, kurum ve kuruluşlarda, Emniyet kriminoloji laboratuarları, Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Özel araştırma merkezleri, Teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları günümüzde ülkemizde mesleki ve iş alanı düzenlemelerinde eksiklikler olduğundan öncelikli olarak akademik kariyer yapmaktadırlar. Mezunlar bu şekilde üniversite bünyesinde kalarak akademisyen olarak çalışmakta ya da çeşitli enstitülerde ve Biyoteknoloji Firmalarında araştırmacı olarak görev yapmaktadırlar. 21. Yüzyılın teknolojisi olması nedeniyle, moleküler biyolojinin günlük yaşamda kullanım alanı genişleyeceğinden, moleküler biyolog çalıştıran kurum ve kuruluşların sayısının artacağı ve giderek daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof.Dr. Abdulrezzak MEMON

Doç. Dr. Recep LiMAN

Doktor Öğr. Üy. Funda KARABAĞ ÇOBAN

Doktor Öğr. Üy. Aykut YILMAZ