Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Başarılı olan adayların Kesin Kayıt İşlemleri, 02 - 04 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 

Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini 02 - 04 Eylül 2019 tarihleri arasında online olarak https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

 

Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 05 Eylül 2019 tarihi 17:30 itibariyle Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

 

Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt ve ders seçme işlemleri 06 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

 

Kesin kayıt işlemlerinde fotokopileri istenilen belgelerin asıllarının gösterilmesi zorunludur. Kesin kayıt esnasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

Başvuru evraklarını kesin kayıt tarihleri içerisinde getirmeyen veya eksik getiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıp yerlerine yedek aday(lar) çağrılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar  

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Deri Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Gıda Mühendisliği (Yüksek Lisans)

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi (Yüksek Lisans ve Doktora)

İlköğretim Matematik Eğitimi (Yüksek Lisans)

İnşaat Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Kentsel Dönüşüm (Disiplinlerarası - (Yüksek Lisans))

Maden Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Matematik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Polimer Bilimi ve Teknolojisi (Disiplinlerarası - (Yüksek Lisans))

Seramik Mühendisliği (Disiplinlerarası - (Yüksek Lisans))

Tarım Bilimleri (Disiplinlerarası - (Yüksek Lisans))

Tekstil Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)

Zootekni (Yüksek Lisans ve Doktora)


29 Ağustos 2019