Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

28 Mart 2020 tarih ve 31082 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılarak "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" adı altında birleştirilmiştir.

07 Nisan 2020