Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Başarılı olan adayların Kesin Kayıt İşlemleri, 11 - 13 Şubat 2019 tarihleri arasında şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 

Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini 11 - 13 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

 

Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 13 Şubat 2019 tarihi 17:30 itibariyle Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

 

Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt ve ders seçme işlemleri 15 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır.

 

Kesin kayıt işlemlerinde fotokopileri istenilen belgelerin asıllarının gösterilmesi zorunludur. Kesin kayıt esnasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

Başvuru evraklarını kesin kayıt tarihleri içerisinde getirmeyen veya eksik getiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıp yerlerine yedek aday(lar) çağrılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar  

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Enerji ve Çevre Bilimleri (Disiplinlerarası)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası)

Kentsel Dönüşüm (Disiplinlerarası)

Kimya Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Matematik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Tarım Bilimleri (Disiplinlerarası)

Tekstil Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)

Zootekni (Yüksek Lisans ve Doktora)


08 Şubat 2019