Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

TEZ ÖNERİSİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR 

1- Tez Öneri Formu 

  

TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN GEREKLİ FORMLAR

 

a) Savunma Öncesi: 

1- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Önerisi ve Sınav Tarihi Teklif Formu
2- Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu
3- İntihal Raporu 
(Turnitin İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek)
4- İntihal Formu 
5-Tezin son halinin bir adet kopyası (Spiral Ciltli)

b) Savunma Sırasında:

 

1- Tez Değerlendirme Formu (Her jüri için birer tane)

2- Tez Savunma Sınav Tutanak Formu (2 Adet)

3- Dışardan Gelen Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Excel dosyasında gerekli bilgilerin doldurularak hazırlanması ve iki adet çıktısının imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir)

 

 

c) Savunma Sonrası:

 

1- Tezin ciltlenmiş hali ( 4 Adet ) – Ciltler Enstitüden teslim alınacaktır.

2- CD (2 Adet)- Tezin pdf halli yüklenecek.

3- Tez Veriş Giriş formu ( 2 Adet ) – YÖK Ulusal Tez Merkezinden temin edilecektir.

4- Tez Teslim Formu ( 2 Adet )

5- İntihal Formu  (güncellenmiş hali)

6- İntihal programından alınan rapor (Turnitin İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek - güncellenmiş hali)

 

 

Tez Savunması Bilgi Formu

 

 


Oluşturma: 24 Ocak 2018