Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yeterlik İçin Gerekli Formlar: 

1- Yeterlilik Jüri Önerisi (Yeterlik Komitesine verilecektir)

2- Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu

3- Dışardan Gelen Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Excel dosyasında gerekli bilgilerin doldurularak hazırlanması ve iki adet çıktısının imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir)

 

Tez İzleme Komitesi (TİK) İçin Gerekli Formlar: 

1- Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu (Yeterlik sınavında sonra bir ay içinde oluşturulur)

 

Doktora Tez Önerisi için Gerekli Formlar:

1- Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Oluşturma Formu

2- Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanak Formu

3- Tez Öneri Formu 

 

Tez İzleme için Gerekli Formlar:

1- Tez İzleme Komitesi Tarih Belirleme Formu

2- Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanak Formu

 

Tez Savunması için Formlar: 

a) Savunma Öncesi: (ABD’na teslim edilecektir) 

1- Doktora Tez Savunması Jüri Önerisi ve Sınav Tarihi Teklif Formu

2- Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu

3- İntihal Raporu (E-Kütüphane de yayınlanan İntihal programından temin edilecektir. Ek kısımları CD’de teslim edilecek)

4- İntihal Formu

5-Tezin son halinin bir adet kopyası (Spiral Ciltli)7- Doktora tezinden yayınlanmış makale 

b) Savunma Esnasında(Üç gün içinde ABD’na teslim edilecek)

1- Tez Değerlendirme Formu (Her jüri için birer tane)

2- Tez Savunma Sınav Tutanak Formu (2 Adet)

3- Dışardan Gelen Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Excel dosyasında gerekli bilgilerin doldurularak hazırlanması ve iki adet çıktısının imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir)

 

c) Savunma Sonrası(Bir ay içinde hazırlanarak Enstitüye teslim edilecek)

1- Tezin ciltlenmiş hali ( 3 Adet ) – Ciltler Enstitüden teslim alınacaktır.

2- Tez Veriş Giriş formu ( 2 Adet ) – YÖK Ulusal Tez Merkezinden temin edilecektir.

3- Tez Teslim Formu ( 2 Adet )

4- İntihal Formu  (güncellenmiş hali)

5- İntihal programından alınan rapor (E-Kütüphane de yayınlanan İntihal programından temin edilecektir. - Ek kısımları CD’de teslim edilecek -güncellenmiş hali)

 

 


Oluşturma: 24 Ocak 2018